Chào mừng bạn đã truy cập vào hệ thống hỗ trợ khách hàng của TECHSI

Để sắp xếp hợp lý các yêu cầu hỗ trợ và phục vụ bạn tốt hơn, chúng tôi sử dụng hệ thống Ticket hỗ trợ. Mọi yêu cầu hỗ trợ đều được gán một mã Ticket duy nhất, bạn có thể sử dụng để theo dõi tiến trình và phản hồi trực tiếp. Để bạn tham khảo, chúng tôi cung cấp toàn bộ kho lưu trữ và lịch sử của tất cả các yêu cầu hỗ trợ của bạn. Bạn cần phải nhập email hợp lệ để gửi Ticket.

Hãy đợi 1 chút!

Hãy đợi 1 chút... Việc này sẽ kéo dài trong 1 giây!